diumenge, de març 04, 2007

UDT


La unió deportiva de Torredembarra, és una empresa esportiva implantada en la nostra població al 1922, les vinculacions històriques amb l’ajuntament de Torredembarra i amb la Regidoria d’esport, han anat variant paulatinament. Actualment les relacions amb la Regidoria d’esport, estan regulades mitjançant convenis, conveni d’us d’instal·lacions , conveni econòmic per la pràctica esportiva i conveni verbal de col·laboració en tots els actes esportius. L’ajuntament, no és l’únic font d’ingressos d’aquest club sense ànim de lucre, donat que és de tots sabut, que els nostres fills, per realitzar esport reglat, paguen unes cuotes. Aquest club, té una sèrie d’empleats, personal administratiu, entrenadors, monitors, etc...que són remunerats i gestionats pel club, la part competencial de l’ajuntament, és mantenir les instal·lacions en bon estat, millorar-les e invertir en les noves necessitats i com no! custodiar el bon ús de les nostres subvencions per part del club.
La Regidoria per altre banda, té vida pròpia, ajuda, col·labora, subvenciona i li procura espais esportius als esports independents, als que no formen part de cap club. La zona esportiva és municipal, el pavelló ELS CAUS és municipal, i el nou pavelló és municipal, és a dir de tots, és veritat que hi han unes normes , però tant senzilles com demanar l’ús.